ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

TS1 TS2 TS3

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ


Η εταιρία μας προσφέρει την δυνατότητα κατασκευής θερμοκηπίων με κάλυψη είτε με γυαλί είτε με νάιλον πολυαιθυλενίου . Αιχμή το δόρατος αποτελούν τα θερμοκήπια τύπου μονοτώλ με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το μεγάλο ύψος (μέχρι 5 μέτρα!) , τον ικανό πλαϊνό αερισμό και την μεγάλη φωτεινότητα . Πρόκειται για κατασκευές βαρέως τύπου πολύ ευέλικτες και αποδοτικές .