ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρία μας διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις από ειδικευμένους Έλληνες κατασκευαστές ή επιστήμονες και ξένους προμηθευτές σε θέματα νερού , φιλτραρίσματος , συστημάτων ψύξεως και θέρμανσης καθώς και εγκαταστάσεις υδροπονικών καλλιεργειών .
Η εταιρία μας συνεργάζεται με μεγάλους οίκους του εξωτερικού για την παροχή υλικών υδροπονίας (υποστρώματα , αρδευτικά συστήματα , κανάλια απορροής , μηχανήματα υδρολίπανσης και ελέγχου κλιματικών συνθηκών , κτλ) καθώς και τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια .