ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ


Η Skytop ΕΠΕ σε συνεργασία με την Pelemix ltd Israel παρέχει στην ελληνική αγορά προϊόντα κοκοφοίνικα για πολλαπλές χρήσεις . Η Pelemix είναι μια εξειδικευμένη εταιρία παραγωγής υποστρωμάτων από κοκοφοίνικα με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συλλογής , επεξεργασίας και τυποποίησης στην Σρι-Λάνκα . Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία της εταιρίας αυτής προέρχεται από την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει , αποτέλεσμα τόσο της πολύχρονης ενασχόλησης με το αντικείμενο καθώς και της διασποράς της σε πάρα πολλές χώρες . Οι εμπειρίες αυτές την οδήγησαν στην δημιουργία ομάδας τεχνικών συμβούλων οι οποίοι σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες παρέχουν υψηλές υπηρεσίες και λύσεις στους παραγωγούς .
Ο κοκοφοίνικας είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή υποστρωμάτων καλλιέργειας και ριζοβολίας όσο και σε μείγματα φυτοχωμάτων .
Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματά του συνοψίζονται ως εξής :
-Υψηλή αναλογία αέρα-υδατοχωρητικότητας με αποτέλεσμα την υγιή , γρήγορη και σε ποσότητα ανάπτυξη διατροφικού ριζικού συστήματος .
-Εύκολη ρύθμιση του PH , της αγωγιμότητας καθώς και του buffer .
-Παραγωγή και σταθερότητα του υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες , την χρονική περίοδο της καλλιέργειας καθώς και την περιοχή που θα εγκατασταθεί η καλλιέργεια . Ο κάθε χρησιμοποιούμενος τύπος παράγεται σύμφωνα και με τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εγκατάστασης.
-Φιλικό στο χρήστη και γρήγορη αντίδραση στις όποιες επεμβάσεις αλλαγής της οξύτητας και της αγωγιμότητας .
-Εξαιρετική οξυγόνωση του ριζικού συστήματος ακόμα και σε υψηλή υδατοχωρητικότητα .
-Πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό – φιλικό στο περιβάλλον .
-Επαναχρησιμοποιούμενο υλικό μετά το πέρας της χρήσης του ως πρόσθετο σε εδάφη προσφέροντας ανανέωση και βελτίωση του πορώδους του .